Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:
Úvod >> Návštěvní řád NS Mionší

Naučná stezka Mionší je od roku 2014 provozována obcí Dolní Lomná formou průvodcovské služby. Tu pro obec zajišťuje Český svaz ochránců přírody CARPATHIA ve spolupráci s informačním centrem v Dolní Lomné. Návštěvní podmínky NS Mionší jsou následující:

1) Stezka je přístupná s průvodcem od 1.června do 15.září. V sezóně 2018 budou průvodci připraveni :
každou sobotu a neděli v 9:30 a 13:30 hod.
Po předchozí domluvě (objednávce) také v úterý a čtvrtek 9:30 hod.
Pro organizované skupiny, školy a další skupiny návštěvníků (minimálně 10 osob, nebo minimální poplatek 500,- Kč) je možné individuálně domluvit návštěvu s průvodcem i v dalších dnech, do naplnění limitu 2 exkurzí denně.

2) Poplatek za návštěvu naučné stezky s průvodcem činí 60,- Kč pro dospělou osobu a 30,- Kč pro dítě, důchodce. Hradí se průvodci na začátku exkurze.

3) V jedné skupině s průvodcem může být maximální počet 25 osob. Větší, předem objednané skupiny, se rozdělí do dvou skupin, každá bude mít vlastního průvodce.

4) Vycházky začínají vždy u informačního centra Dolní Lomná ( nová dřevěná stavba u silnice, zastávku BUS Matyščina louka) .

5) Stezka je pouze pro pěší a není vhodná pro kočárky, invalidní vozíky. Vstup s ukázněným pejskem je možný, pouze na vodítku.


Naučná stezka Mionší není žádným způsobem značená. Protože část této stezky prochází po hranici národní přírodní rezervace Mionší (vstup veřejnosti omezen) je nanejvýš vhodné navštívit toto území s kvalifikovaným průvodcem, který vám poutavým způsobem sdělí informace o krajině a také o vzácných obyvatelích okolních přírodě blízkých lesů. Bez průvodce přicházíte o možnost dozvědet se zajímavosti o této zajímavé lokalitě. Délka naučné stezky je okolo 7 km, převýšení 330 m a celá vycházka s výkladem trvá zhruba 3 hodiny. Trasa je středně náročná; doporučujeme uzavřenou turistickou (za sucha možno i sportovní) obuv do terénu.

Je nutné dodržovat pokyny průvodce a návštěvní dobu NS Mionší.


Důležité kontakty:

ČSOP Carpathia – Richard Valko – 734 670 950  – dotazy, objednávky průvodcovských služeb

IC Dolní Lomná - 773 833 841

Obecní úřad Dolní Lomná – 558 358 720

© Slavomír Raszka