Úvod >> Už se událo .... / Evropský den parků

Evropský den parků

/ 7

CHKO Beskydy - 23. května 2015 Dolní Lomná: Při této příležitosti bychom vás rádi pozvali na akci pořádanou v Dolní Lomné v informačním středisku u Matyščiny louky. Akce proběhne 23.května 2015, začínáme v 9:00 hodin a máme připravený program až do odpoledne.

Co je Evropský den parků?

 

Světová historie velkoplošných chráněných území se odvíjí již od roku 1872, kdy byl vyhlášen první národní park světa, americký Yellowstone. Američané již tehdy deklarovali, že toto území má byt zachováno pro budoucí generace a sloužit k potěšení lidu.

Historie evropských národních parků začala sice s více než třicetiletým zpožděním ve Švédsku, ale za to bylo v roce 1909 vyhlášeno národních parků hned devět. Jako připomenutí tohoto výročí slavíme 24. května v celé Evropě EDP. Základní myšlenkou spojující oslavy je přiblížit chráněná území všem lidem, protože ochrana přírody není jen věcí ekologů, zoologů či botaniků. Ochrana přírody a chráněná území jsou tady pro každého a poskytují nám toho mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

Velkoplošná chráněná území, mezi která patří nejen národní parky, ale také chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, biosférické rezervace (vyhlašované UNESCO) a územní soustavy NATURA 2000, pak byla postupně vyhlašována ve všech zemích Evropy. Za sto let své existence se tato území stala, vedle základního poslání, kterým je ochrana ohrožených druhů a společenstev, také významným zázemín pro vzdělávání a rekreaci občanů.

 

Je zde připraven celodenní program pro všechny, kteří se chtějí dovědět více informací o chráněné krajinné oblasti Beskydy, o jejích obyvatelích. Dovíte se informace např. o velkých šelmách, které navštěvují Beskydy a o dalších vzácných obyvatelích naší přírody.

V budově informačního centra se budou promítat zajímavé  filmy, nejen  o přírodě Beskyd.

Jako doprovodný program nám zahraje místní kapela BUKÓŃ a je připravené bohaté občerstvení.

© Slavomír Raszka