Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:
Úvod >> Naše činnost
Činnost ČSOP Carpathia

V roce 2015 ZO ČSOP Carpathia realizuje projekty podpořené z projektu „Ochrana biodiverzity“.

Jedná se o tyto podpořené projekty:

1. Mapování výskytu druhů plazů (Reptilia) v severovýchodní části Vnějších Západních Karpat

2. Mapování velkých šelem ve východní části Moravskoslezských Beskyd            

3. Mapování orchidejí a vzácných a ohrožených druhů rostlin ve Slezských Beskydech

 

Našim přáním je, aby veškeré naše aktivity vedly k pozitivnímu vlivu na okolní přírodu a krajinu. Chceme i další občany a mládež nenásilnou formou naučit, co můžou dělat pro přírodu, svou zahradu, své okolí. 

Mezi naše hlavní aktivity patří:

 

-          Přírodovědné průzkumy

-          Ekologická výchova

-          Monitoring plazů a obojživelníků

-          Monitoring velkých šelem

-          Přednášková a osvětová činnost – práce s mládeží i širokou veřejností

-          Nabídka programů zaměřených na ekologii pro školní výlety a školy v přírodě

-          Šetrná turistika 

-          Péče o významné přírodní lokality

-          účast ve správních řízeních

 

Chceme úzce spolupracovat s místními občany a místními samosprávami na různých programech a akcích. Cílem je zapojit co nejvíce lidí, aby sami pečovali o krajinu a hlídali si životní prostředí kolem sebe.

Hrstka lidí dokáže udělat něco pro přírodu, ale daleko více jsou potřebné správné informace pro celou veřejnost. Ukázat lidem, co oni můžou sami udělat. I moře je z kapek vody.

© Slavomír Raszka