Úvod >> Členství / Členové

Členové

Zakládající členové ČSOP Carpathia

              Richard Valko

Mým  celoživotním koníčkem je příroda. Rád se toulám po horách v Beskydech i  kdekoli jinde a kdykoli to je možné. Protože příroda mi toho dává hodně, chci ji to  malou měrou oplatit její ochranou a péči o ní. Proto jsem se stal také členem  stráže přírody CHKO Beskydy a také Moravskoslezského kraje.

 

Pořádám již několik let vzdělávací besedy především pro žáky základních škol.  Vše to začalo besedou "Plazi jak je neznáte..." a pokračuje dalšími tématy, které  souvisí s ochranou naší vzácné flóry a fauny.

 

Postupem času se můj koníček stal i do určité míry mou prací a jako turistický  průvodce se především zaměřuji na interpretaci místního kulturního a přírodního  bohatsví Beskyd.

 
Z živočichů, které mě nejvíce fascinují jsou plazi a velké šelmy. Obě skupiny jsou  lidmi často špatně chápany a především o nich  nic pořád koluje spousta lživých a  hloupých pověr, mýtů a nepodložených informací. Cílem je dlouhodobě poskytovat  správné informace a naučit lidi mít k těmto živočichům respekt a úctu. Jsme to  my, kteří jsme jim vzali místo k životu, ne oni nám!
 
Proto jsem inicioval založení našeho spolku Carpathia, abychom společně pracovali na osvětě lidí v okolí a pečovali o nádhernou přírodu Beskyd !
                
 
 

                    Jirka Labuda

Po studiu Střední zemědělské školy v Českém Těšíně, obor Ekologie  a ochrana krajiny, jsem studoval Univerzitu Palackého v Olomouci,  obor Ochrana a tvorba životního prostředí. Bohužel po dvou letech  jsem musel studia z finančních důvodů zanechat. Již během studií na  VŠ jsem začal pracovat v projektu Monitoring velkých šelem v EVL  Beskydy, kde jsem měl tři roky na starost terénní práce  v severovýchodní části EVL Beskydy. Časem jsem si také vyřídil  živnostenský list na lektorskou a průvodcovskou činnost, kvalifikaci  pedagoga volného času a také členství ve Stráži přírody CHKO  Beskydy. Velice rád  tedy dělám pro školy a různé organizace  přednášky o krásné přírodě Beskyd, společně se Stanicí mladých  přírodovědců Karviná pořádám tábory pro děti a také každého s  radostí provedu po horách.

 

V současné době pracuji již jako strážník  Městské policie Třinec a snad veškerý volný čas věnuji činnostem, které jsou uvedeny výše. Má největší záliba však spočívá ve sledování a studiu života velkých šelem. Jedná se např. o zimní stopování, přímé pozorování, práci s fotopastmi, atd.. Velké šelmy považuji za takové nepostradatelné duchy divočiny. Bez jejich přítomnosti mi okolní příroda připadá nemocná a mdlá. Lidé zanechali na Zemi již jen ostrůvky divočiny v moři umělého světa a nám nezbývá, než tato vzácná území chránit a vzhlížet k nim s pokorou. Naše děti si určitě zaslouží vyrůstat ve zdravé přírodě a pocítit nespoutanou krásu divočiny!  

 

 

               Mgr. Roman Gogolka

Absolvent přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci, obor biologie – geografie. Během studia se zaměřil na výzkum arachnocenóz PR Čerňavina v Moravskoslezských Beskydech, výsledky výzkumu pak byly podkladem pro ekologicko-faunistickou charakteristiku dané oblasti

     

Předmětem jeho zájmů je arachnologie (zvláště čeleď Theraphosidae), herpetologie (čeleď Viperidae a Elapidae), tropická ekologie, výtvarná fotografie a trekking, díky kterým podnikl řadu cest do vzdálených míst Země. Získané poznatky využívá v edukační činnosti pro veřejnost.

 

 

 

 

 

         

 

 

  

                      Petr Cymorek Dis.                            Ing. Lucie Cymorková

 

 

            Vojtíšek Cymorek

Petr Cymorek DiS.

Vystudoval obor Ekologie krajiny na Vyšší odborné škole v Táboře. Je aktivním členem Stráže přírody CHKO Beskydy od roku 2005 a zároveň členem Stráže přírody Moravskoslezského kraje od roku 2013. V roce 2014 se podílel na průvodcovské činnosti naučné stezky okolo NPR Mionší. Zabývá se obnovou a údržbou luk a pastvin. Také se věnuje domácímu chovu ovcí a koz.

 

Ing. Lucie Cymorková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní obchod. Přírodě se věnuje ve svém volném čase formou exkurzí, brigád a turistiky (nejen) v beskydském prostředí. Momentálně si plně užívá mateřské dovolené a podílí se na chodu domácího hospodářství.

 

Vojtíšek Cymorek

Je nejmladším členem našeho sdružení a zatím poznává přírodu především z kočárku.

 

 

 

   

                  Ing. Vojtěch Zaremba

Od mala jsem byl veden k tomu, abych měl vztah k přírodě a krajině která nás obklopuje.

 

Toto ve mně zůstalo dodnes a nyní je tak pro mě pobyt v přírodě, ať už na kole, pěšky nebo na lyžích příjemným odpočinkem.

 

Kromě trávení volného času v přírodě se zajímám o automobily a výpočetní techniku.

 

Díky touze poznat něco nového, jsem vystudoval ekonomický obor na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, kde jsem mimo jiné pochopil i jednu důležitou věc, která zní, že příroda se bez člověka obejde, ale člověk bez přírody nikoli.

 

Jana Valková

 

Samuel Valko

 

Jarmila Hlawiczková

 

Slavomír Raszka

 

Veronika Bílá

 

 

 

 

 
Další členové

Robert Borski

Marek Ďurček

Šárka Jarošíková

Roman Lazar

Halina Lisztwan

Hana Drozdová - Hlavní vedoucí oddílu MOP

Karolína Rakowská - Zástupkyně vedoucí oddílu MOP

Adriana Hálová - členka MOP

Agáta Rakowská - členka MOP

Barbora Rakowská - členka MOP

Ondřej Sikora - člen MOP

 

Členové přispěvovatelé
Odborní poradci
© Slavomír Raszka