Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:
Úvod >> Zveme vás na pořádané akce
Akce pro veřejnost

Jedním z cílů ČSOP Carpathia je informovanost občanů o životním prostředí, ochraně přírody, ochraně volně žijících druhů a další osvěty na poli našeho vztahu k přírodě. Odpovědnost za to, jak to vypadá kolem nás, je na každém jednotlivci. 

 

Rádi bychom vás všechny pozvali na různé akce, besedy, promítání a rozhovory.

 

Některá setkání se budou konat pod širým nebem, na společné vycházce, ve školách. Pokud nás pozvete k sobě do firmy, podniku nebo na školu, rádi pro váš kolektiv uspořadáme besedu na předem domluvené téma.

 

Při příležitosti různých národních nebo mezinárodních dnů, souvisejících s ochranou přírody a biodiverzity budeme pořádat na různých vhodných místech regionu společná setkání.

 

Plánujeme také promítání některých dokumentů o divoké přírodě s následující besedou s přítomnými. 

 

Rádí Vás přivítáme u nás. 

Tým ČSOP Carpathia

© Slavomír Raszka