Úvod >> Členství

Pokud máte zájem o přírodu, ekologii  a chcete se nějakým způsobem zapojit do naší činnosti, nabízíme několik možností spolupráce. Všechny formy jsou založeny na dobrovolnosti a vlastním úsilí. Všichni členové musí také souhlasit se stanovami ČSOP a vnitřním řádem naší ZO Carpathia.

1) Dobrovolný řádný člen   - chceš se zapojit do ZO ČSOP a aktivně přispět k činnosti spolku ? Pokud  chceš občas něco udělat pro přírodu a využívat výhod členství  ve svazu ochránců přírody, pak můžeš vypsat přihlášku a zaplatit členský příspěvek. Členský příspěvek členů ZO se skládá s příspěvku, který odvádíme do „společné kasy“ ČSOP a menší částky který zůstavá v naší ZO. Každý řádný člen může přispívat k chodu naší organizace svou pílí a také svými nápady a hlavně realizací našich společných projektů.

 

Výše členského příspěvku  pro řádné členy na rok 2015 je: 

 

500,- Kč  pro osobu výdělečně činnou

 

250,- Kč pro osobu nevýdělečnou, děti, mládež, důchodce

 

Déle je možné uzavřít tzv. rodinné členství, kdy se platí členský příspěvek za celou rodinu ve výši – 700,- Kč

 

Pokud z naší aktivní činností ( např. údržba lokalit ) bude plynout i finanční zisk, pak v dalším období je možné po společném usnesení zaplatit členské příspěvky aktivních členů z financí, které obdržíme.

 

2) Dobrovolný člen přispěvovatel – pokud ti není lhostejné to, co se děje ve tvém okolí s přírodou a jejími obyvateli, ale momentálně s časových důvodů nebo jiných důvodů se necítíš na aktivní podporu ve volném čase, můžeš nás podpořit finančně. Je možné platbu zaplatit jednorázově jednou za rok, nebo platbu rozložit na měsíční splátky. Na oplátku budeš informován o zajímavých projektech a dalších informacích v ochraně přírody.

 

Výše členského příspěvku  pro členy přispěvovatele na rok 2015 je:

 

600,- Kč  pro osobu výdělečně činnou

 

300,- Kč pro osobu nevýdělečnou, děti, mládež, důchodce

 

Samozřejmě je možné dohodnout individulní , ať už finanční nebo i jinou možnost jak nás podpořit.

 

Vždy nás můžete kontaktovat a dohodnout si schůzku.

 

 

3) Členství organizace, spolku nebo firmy   -  pokud by jste chtěli jako firma nebo jiná organizace podpořit naší činnost, nebo se stát členy ZO ČSOP Carpathia, prosím kontaktujte nás. Uvítáme různé formy spolupráce, které budou přínosné především pro přírodu okolo nás a také pro společnou činnost.

 

Samozřejmě uvítáme další možnosti podpory naší činnosti – finanční, dary, materiální i poradenskou.

© Slavomír Raszka