Úvod >> MOP Pramínek pečuje o čisté studánky

MOP Pramínek pečuje o čisté studánky

/ 7

Výrazem MOP nemáme na mysli oblíbeného úklidového pomocníka, ale zkratku pro „Mladé ochránce přírody“, kteří se pod záštitou občanského sdružení CARPATHIA podílejí na studánkové péči v Moravskoslezském kraji. 

 

Děti, pod vedením zkušených vedoucích, mají patronát nad zanikajícími přírodními zdroji pitné vody, především lesními prameny a studánkami. Vedoucí oddílu, do kterého se mohou přihlásit i hrádecké děti, je paní Hana Drozdová a Karolína Rakowsá. MOP Pramínek organizuje jednou za 14 dnů výlety po místních vrcholcích Beskyd, kde se nalézají studánky a prameny vod, o které pečují. Děti se zábavnou formou učí, jak být k přírodě ohleduplný, chránit ji a vážit si jejího bohatství.

 

Studánky skutečně potřebují pomoci. Každé jaro se jich probouzí čím dál méně, studánky postupně zarůstají a zapadávají listím, zanikají…Proto Mladí ochránci přírody vyhlašují dlouhodobou akci s názvem ZACHRAŇME STUDÁNKY, jejímž cílem je obrátit pozornost na zanikající přírodní zdroje pitné vody, především lesní prameny a studánky a dlouhodobě nad nimi držet ochrannou ruku. Odměnou za vynaložené úsilí bude zejména dobrý pocit z užitečné práce pro naši přírodu. Ptáci i lesní zvířata Vám předem tímto moc děkují.

 

Výchozím bodem příštího výletu je hrádecký parčík před Obecním úřadem. Cílem výletu tentokrát bude čištění studánky „Na konci světa“ v Milíkově. Pokud Vás činnost „mopíků“ zaujala a přemýšlíte nad myšlenkou přihlášení svého dítka, jste srdečně zváni. Sraz 14. 5. 2016 v 9:00 v hrádeckém parčíku! Těšíme se na studánky při putování krajem.

Hana Drozdová a Karolína Rakowská

Vedoucí oddílu MOP Pramínek

 

© Slavomír Raszka