Úvod >> Proběhlo tradiční sečení polan

Proběhlo tradiční sečení polan

/ 7

Tradicí už se stalo každoroční sečení polan v Mionší, kde se pro dobrou věc sejde skupina strážců, členů neziskových organizací a jiných milovníků přírody.

Polany jsou pozůstatkem dávného způsobu života v horách, tzn. pastevectví. Na polanách se vyskují vzácné rostliny a živočichové, kteří k životu potřebují právě takové podmínky, jaké jim bývalé horské pastviny poskytují. Díky pravidelné údržbě luk, tak nedochází k jejich zalesnění, které by ohrozilo existenci jedičné fauny a flóry. Pro některé účastníky je navíc brigáda v pralese zážitkem, nebo jinak je zde vstup veřejnosti zakázán. Všem účastníkům letošní brigády moc děkujeme. 

© Slavomír Raszka