Úvod >> Mapování velkých šelem

Mapování velkých šelem

Stejně jako v předchozích letech připravuje správa CHKO Beskydy mapování výskytu velkých šelem (rys, vlk, medvěd) v CHKO Beskydy a uvítá pomoc dobrovolníků z celého resortu ochrany přírody. Tato akce je dobrou příležitostí dozvědět se něco více o našich chráněných šelmách i CHKO Beskydy a setkat se s kolegy. Hlavním cílem ale je seriózní sběr aktuálních zoologických dat na velkém území (1 200 km 2 ) v období vhodném pro sledování pobytových znaků šelem.

Letošní „sčítání" proběhne ve čtvrtek 19. února a pátek 20. února 2015 (především pro pracovníky AOPK, národních parků aj.) s možností pokračovat v sobotu 21. února a nedělí 22. února 2015, kdy se do akce tradičně zapojují dobrovolní strážci a další zájemci. V případě „stopařsky nevhodného" počasí (trvalé sněžení, déšť) bude mapování provedeno v jednom ze dvou náhradních termínů (o týden nebo dva později).


Úvodní školení a rozdělení tras proběhne pro přihlášené zájemce ve středu 18. 2. večer na Správě CHKOB v Rožnově p.R. (cca od 18 hod.) - místo a čas ještě aktuálně potvrdíme nebo upřesníme podle situace. Účastníci minulých mapování, kteří budou chtít projít „svou" trasu, případně i někteří noví zájemci, kteří nemají možnost přijet ve středu na Správu CHKOB, mohou po předchozí konzultaci s koordinátorkou, vyrazit z místa bydliště nebo ubytování rovnou do terénu - tj. bez cesty do Rožnova - podklady jim zašleme elektronickou poštou.


Všechny zájemce prosíme, aby nejlépe do 10.2. 2015 kontaktovali koordinátorku mapování: RNDr.Danu Bartošovou ( . tel. 571 654 293 kl. 23, 607 837 854) a sdělili: počet mapovatelů, od kdy do kdy se mapování zúčastní, zda mají k dispozici vozidlo, zda požadují úvodní proškolení - pokud ano, tak kdy a kde (viz. výše), příp. preferovanou oblast či trasu mapování.


Veškeré náklady si účastníci hradí sami - u pracovníků resortu ochrany přírody předpokládáme, že nebude problém si náklady vyúčtovat v rámci cestovních příkazů. Zájemcům o levné ubytování (ve spacáku) jsme od středy 18.2. toto schopni zajistit. Náročnější mapovatelé si mohou sami vybrat z pestré nabídky zdejších ubytovacích zařízení v různých cenových relacích.


Mapování se uskuteční i v případě, že v Beskydech nebude souvislá sněhová pokrývka - za této situace budou sledovány stopy v blátě. Bude-li dostatek sněhu, je nezbytné vzít si s sébou lyže nebo sněžnice -před akcí upřesníme. Každá mapovací skupina by měla mít k dispozici přístroj GPS.

© Slavomír Raszka