Účast na semináři "Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci".

/ 7

Předseda ČSOP Carpathia, Richard Valko absolvoval seminář pořádaný KÚ Moravskoslezského kraje. Tématy byly osvěta a vzdělávání veřejnosti, ve kterých vidíme příležitosti pro zlepšení soužití člověka a přírody.

 

1/1
 
 
 
 
© Slavomír Raszka